פרוייקטים

hasmal-10-pre

החשמל 10

balfour-6-pre2

בלפור 6

balfour-40-pre

בלפור 40

shs-4-preview

ש"ס 4

allenby-4-preview

אלנבי 4

hotel-rothschild-48-pic-pre

R48

Rabbi-Bacherach-preview

הרבי מבכרך 42

balfour-46-pic-pre

בלפור 46

tavor-39-pre

תבור 39

migdal-1-pre

מגדל 1