פרוייקטים

hasmal-10-pre

החשמל 10

balfour-6-pre2

בלפור 6

balfour-40-pre

בלפור 40

shs-4-preview

ש"ס 4

allenby-4-preview

אלנבי 4

temp-Rabbi-Bacherach-pre2

הרבי מבכרך 42