תבור 39

המבנה ברחוב התבור 39 פינת רחוב שפ"ר, נבנה עבור משפחת רוזנסקי (רוזן), במחצית השנייה של שנות העשרים. הבית תוכנן עבור 4 משפחות ונבנה על אדמת כרם משראוי . האזור נמצא מזרחית לשכונת מנשייה הערבית, שנהרסה כליל ב- 1948 . שנת הבנייה 1926 מסמנת את תחילת המשבר הכלכלי שהחל בארץ בעקבות פיחות הזלוטי הפולני והפסקת העלייה.
בתוכניות ההיתר מופיע תכנון החזיתות העשיר של המהנדסים השותפים הנרי ליברסון וליאון פיינשטיין, שלא בוצע במלואו. חסרות בפועל מסגרות מעוטרות לכל הפתחים, קרניזים, שקיעות והבלטות בכל החזיתות.
התלת מימדיות של החזיתות, המושגת באמצעות ה"ארקרים" ומרפסות הפינה, מפצה במעט על העדר דקורציה. ההפשטה של החזיתות היא כנראה פועל יוצא של בניה בשעת מחסור כלכלי.
בכל דירה תוכנן חדר מרפסת הפונה מערבה, אשר היה בסמיכות למטבח ובו סעדה המשפחה לאחר יום עבודה תוך כדי הנאה מהבריזה המערבית.
נגה נגרות משחזרת את החלונות במבנה ההיסטורי תוך שימת לב לכל פרט ופרט, המשלב באופן ייחודי בין שיא הקדמה הטכנולוגית לבין שימור אופיו המיוחד של הבניין המקורי. בפרויקט זה אנו מבצעים את החלונות, הדלתות, התריסים והרשתות.
 
אדריכלות שימור: ניצה סמוק אדריכלים
אדריכלות פנים: פיצו קדם
פיקוח: בר הנדסה ערן אלדור
ניהול פרויקט: רתם לוי