בנייני שימור

balfour-40-pre

בלפור 40

balfour-6-pre2

בלפור 6

hasmal-10-pre

החשמל 10

shs-4-preview

ש"ס 4

temp-Rabbi-Bacherach-pre2

הרבי מבכרך 42