The Drisco Hotel

ב-1868  קבוצה בת 157 בעלי מלאכה שונים  הגיע ממדינת מיין שבארצות הברית, כדי להתיישב בארץ ולהכשיר את הקרקע לשיבת היהודים אליה.
רוב המושבה הייתה בתי עץ מלבד מבנה המלון שהוקם בידי האחים דריסקו, וזכה לשם "גראנד הוטל" (Grand Hotel). המלון נבנה מאבן והתנשא לגובה של שלוש קומות.
החל בשנת 1876 רכשו חברי כת הטמפלרים את בתי המושבה כדי להקים בה מושבה משל עצמם. מבנה הגראנד הוטל נרכש בשנת 1870  בידי הרצל אשר שיפץ את המלון ופאר אותו, והסב את שמו ל"מלון ירושלים". סימן ההיכר של המלון היה הגמל הקטן שעל גגו.
נגה נגרות שחזרה את דלת הכניסה מעץ של המלון. העבודה נעשתה תוך הקפדה על העתקה מדויקת של הדלת המקורית עד לפרטים הקטנים שהופכים אותה ליצירת אומנות. כמו כן שוחזרו חלונות ותריסי כנף מעץ מרנטי מותאמים לאקלים המיוחד של ישראל אליהם הותאמו ידיות מקור ביציקת ברונזה.

אדריכל הפרוייקט: גידי בר אוריאן ומורן פלמוני
אדריכל שמור: נאור מימר
מנהל פרוייקט: חיים רוסו מיובלים
חלונות, דלתות ותריסים: נגה נגרות