תריסי עץ ותרומתם לעיצוב הבניין

בשנות השלושים של המאה הקודמת עיטרו את בתי העיר הלבנה תריסים מעץ מסוגים שונים: תריסי גלילה, תריסי הזזה  ותריסי כנף, צבועים בצבעים שונים או בצבע עץ טבעי.
המכנה המשותף לכל התריסים היה תרומתם לעיצוב הבניין והפיכתם לחלק חשוב באסתטיקה של המבנה.

תריסי העץ שנוצרו בשנות השלושים היו גם הראשונים להנזק במבנה, פגעי הזמן, האקלים, מלח ים ומזיקים שחדרו לתוכו פוררו את התריסים המקוריים עד שכמעט לא נותרו בעיר דוגמאות מתקופת הבניה.

בבואנו לעבודת השחזור, אנחנו מתבססים על תיק הבניה המקורי שנמצא בארכיון העיריה, אלא שייצור התריסים נעשה בשיטות המותאמות לתקופתנו בטיפול בעץ הכנתו ועמידותו לאורך זמן.

לשחזור התריסים אנחנו בוחרים בעץ מרנטי עמיד , שגדל באירופה ונהנה מכמות מים גדולה רב שנתית השומרת על לחות העץ. לחות זו מונעת את התייבשות העץ בקיץ הישראלי.

שלבי התריס והמסגרת שלו נעשים בעבודת אמן של נגר מומחה כדי לייצר תריס מותאם בשלמות למקור.

כאשר התריס בנוי הוא עובר בקרה וטיפול במזיקים ומשם לצביעה בתהליך יחודי לנגה נגרות הכולל שבעה שכבות צבע מים שנספג בעץ ושומר עליו מגעי אקלים, מלח ים, ומזיקים.

כאשר התריס מוכן אנחנו מכינים עבורו ידיות , מערכת נעילה, תיבת איסוף התריס בתריסי גלילה ואת תיבת תריסי הגלילה אותה הפכנו לתיבה בתוך הקיר שאינה בולטת לפנים החדר.

תריסי העץ המוגמרים נותנים נופך נוסטלגי לחלונות העץ. תחושה זו מועצמת באמצעות המנטשעלך כנדרניים שהיו נפוצים בתל אביב בשנות השלושים, אותם אנו מוסיפים לתריסי הכנף.

המנטשעלך שומר על כנף התריס פתוחה ומוגנת מרוחות.

המנטשעלך -יצירת אומנות יצוקה בברונזה לפי שירטוט מקורי או לפי עיצוב מאוחר נועד להזכיר לכולם את תל אביב הרומנטית של שנות השלושים