נגה שומרת על כדור הארץ ומקפידה על תקינה ירוקה בייצור חלונות העץ שלה

בנגה נגרות אנחנו מאמינים ששמירה על כדור הארץ היא ערך עליון לשם כך  אנחנו משתמשים בייצור חלונות העץ  ותריסי העץ שלנו בטכניקות מיוחדות על מנת לנצל את העץ ולמנוע בזבוז מיותר של המשאב החיוני.
ניצול גזע העץ המקסימאלי דורש טכניקת עבודה שונה של חיתוך הגזע לפרוסות דקות והדבקתן אחת לשנייה באמצעות דבקים ירוקים שלא פוגעים בסביבה.

תהליך הפריסה מאפשר שימוש מבוקר בעץ ובדיקה מעמיקה של מצב הגזע הכוללת לחות העץ ואת מצבו הפנימי למניעת סדקים.
חומרי השימור וההדברה בהם אנחנו משתמשים בנגה נגרות מומלצים לשימוש ונושאים כולם את התווית הירוקה המעידה על הקפדה על איכות הסביבה ושמירה על כדור הארץ.

העץ שלנו גדל קרוב למפעל בתווך של 50 קילומטר בכך אנחנו מצמצמים את השימוש במשאיות להובלתו אל המפעל.
הליך הצביעה שלנו כולל שבע שכבות צבע להגנה על העץ ולצביעה עמוקה כולו נעשה בצבעים ירוקים על בסיס מים ללא כימיקלים, שאינם נדיפים ובכך מונעים פגיעה באוזון.

צבע על בסיס מים מיטיב עם העץ ונספג בצורה אחידה לעומת צבעים על בסיס טרפנטין המזיקים לעץ לטבע ולבני האדם.