פרזול תריסים

פרזול תריסים 

פרזול תריסי כנף ותריסי גלילה מנפחות מגלוונת צבועה בתנור.
העתק מדויק לפרזולים המקוריים.